Projekty architektoniczne

Projekty architektoniczne

Architektura wokół nas. Przestrzeń, która nas otacza  tworzy emocje i buduje nasze relacje ze światem. Warto kształtować przestrzeń wokół nas świadomie polepszając jakość życia.  Zarówno architektura domów oraz użyteczności publicznej to ważna część naszych usług, które stale rozwijamy i udoskonalamy.

Bardzo dużo uwagi poświęcamy na wnikliwe poznanie Państwa oczekiwań, na tej podstawie proponujemy optymalny model współpracy z naszą pracownią.

Bezpieczny dom, przyjemne biuro, sklep a może inny obiekt?

Opracowujemy projekty budynków nowych oraz budynków modernizowanych, przebudowywanych oraz rozbudowywanych.  W Państwa imieniu  podejmujemy wszelkie formalności administracyjne i techniczne, aby zapewnić Państwu komfort na wszystkich etapach procesu projektowego.

Architektoniczne projekty wielobranżowe :

 • budynki mieszkań jednorodzinnych
 • budynki mieszkań wielorodzinnych
 • budynki użyteczności publicznej
 • adaptacje i przebudowy budynków istniejących

W zakresie usług przedprojektowych zapewniamy:

 • Przygotowanie wniosków, wystąpienie i otrzymanie warunków technicznych przyłączenia budynku i działki do infrastruktury technicznej
 • Analiza chłonności działki
 • Opracowanie podkładów mapowych
 • Wykonanie koncepcji urbanistycznej i architektonicznej, która jest niezbędna jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o lokalizacji inwestycji na cele publiczne
 • Wykonanie inwentaryzacji budynków istniejących
 • Wykonanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej dla całości inwestycji
 • Opracowanie ekspertyz konstrukcyjnych koniecznych przy projektach przebudowy budynków

W zakresie prac projektowych zapewniamy:

 • Projekty wykonawcze i budowlane budynków obejmujące: architekturę, konstrukcję, instalację gazową, instalację wod-kan, instalację ogrzewania, instalację wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznej, instalacji telekomunikacyjnej i alarmowe

Zapraszamy do współpracy

 

 

Udostępnij