Często zadawana pytania

Ile kosztuje projekt wnętrz?

Koszt wykonania projektu aranżacji wnętrz zależy przede wszystkim od zakresu przewidywanych prac projektowych, złożoności projektu i założonego terminu na realizację.  Projekt aranżacji wnętrz może ograniczać się do kilkugodzinnego spotkania z architektem, na którym omawiane i analizowane są propozycje inwestora lub do pełnego projektu kompleksowego z nadzorami architekta na budowie.

Spotkania konsultacyjne są idealne dla klientów, którzy chcą zrealizować projekty aranżacji wnętrz według własnych pomysłów i potrzebują tylko niewielkiego wsparcia architekta.  Jest to najbardziej ekonomiczna forma korzystania z usług architekta, bazująca na ustalonym wynagrodzeniu za jedną godzinę konsultacji  projektanta.  

Ile czasu potrzeba na opracowanie projektu aranżacji wnętrz ?

W praktyce projekty koncepcyjne wraz z wizualizacjami są opracowywane w kilka tygodni, większą część czasu zajmuje opracowanie rysunków technicznych dla wykonawców. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych szacowany jest na podstawie ilości pomieszczeń, które mają być projektowane oraz standardu wykończenia.

Standard wykończenia wysoki wymaga większego nakładu pracy ze strony projektanta, natomiast standard wykończenia ekonomiczny można szybciej wdrożyć w życie. Z reguły dla mieszkania lub domu o powierzchni około 100m2 szacowany czas na opracowanie pełnego projektu aranżacji wnętrz z kompletną dokumentacją techniczną to okres około 8 tygodni.

Jaki jest zakres projektu aranżacji wnętrz?

Zakres opracowania projektu jest ustalany z inwestorem przed podpisaniem umowy. Może to być projekt koncepcyjny z wizualizacjami, projekt koncepcyjny ze wszystkimi rysunkami technicznymi, które są wymagane przez wykonawców. Najbardziej jednak popularną opcją jest projekt kompleksowy z osobistymi nadzorami architekta na budowie. Opcja ta gwarantuje wykonanie projektu zgodnie z założeniami architekta.

Czy pracownia zapewnia wykonawców do realizacji ?

Tak, pracownia Mirage Studio od wielu lat współpracuje z doświadczonymi wykonawcami, którzy na swoim koncie posiadają liczne realizacje projektów  zlecone prze Mirage Studio.

Czy jest zapewniony nadzór autorki architekta podczas wdrażania w życie projektu?

Tak, jeśli opcja ta zostanie wybrana przez inwestora.

Ile czasu trwają prace budowlano- remontowe?

Przewidywane terminy prac wykonawczych ustalane są na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej projektu,  która jednoznacznie wskazuje jaki jest zakres wszystkich prac realizacyjnych.

Na tej podstawie przygotowywane są oferty od poszczególnych wykonawców i podwykonawców, które zawierają harmonogram wszystkich etapów realizacyjnych oraz kosztorys.

Jaki jest koszt wykonania wizualizacji, animacji, prezentacji multimedialnej ?

Przepraszamy treść jest obecnie redagowana.

Jeśli nie widzisz odpowiedzi na pytanie, które chcesz zadać?

Postaramy się odpowiedzieć na twoje pytanie bardziej precyzyjnie.

Szybkie zapytanie
o ofertę

Każdy projekt jest inny, dlatego każda nasza oferta jest poprzedzona wnikliwą analizą potrzeb inwestora. W ten sposób gwarantujemy wysoką jakość usług pracowni Mirage Studio