Indywidualne projekty domów

Współczesne projekty domów mogą być bardzo precyzyjnie dopasowane do wymagań stawianych przez klientów.  Indywidualne projekty domów to usługa zyskująca coraz większą popularność z powodu wyjątkowych spersonalizowanych cech projektu takich jak specyficzny układ funkcjonalny, oryginalna architektura  budynku czy rozwiązania konstrukcyjno- budowlane. Oprócz nowych projektów domów zapewniamy projekty rozbudowy domu obiektów istniejących znacznie podnosząc walory użytkowe obiektu.

Projektowanie architektoniczno-budowlane to czasochłonny proces, który wymaga profesjonalnej wiedzy i umiejętności w połączeniu z doświadczeniem i praktyką, aby zapewnić klientom wysokiej jakości usługi projektowe.

Punktem startowym w procesie projektowania domu jest rozmowa. Wspólnie ustalamy potrzeby, cele i funkcje jakie ma spełniać  dom. Kolejnymi etapami są:  wizja lokalna na działce, koncepcja architektoniczna domu, opracowanie projektu budowlanego, projekt techniczny, uzyskanie pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze i szczegółowe. Stworzenie  ciekawego projektu domu to jednak za mało, ponieważ trzeba jeszcze go zrealizować. Budowę prowadzi kierownik budowy, który jest w bezpośrednim kontakcie z architektem. Doskonałym uzupełnieniem tego etapu jest skorzystanie z opcji wykonania projektu architektoniczno – budowlanego z nadzorem autorskim.

Analiza

Wnikliwa analiza i omówienie z klientem potrzeb dotyczących planowanej inwestycji. Analiza działki i miejscowego planu zagospodarowania.

Koncepcja

Prace koncepcyjne nad projektem domu. Ustalenie głównych zamierzeń architektonicznych i funkcjonalnych.

Projekt

Dokumentacja architektoniczno- budowlana do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac budowlanych.

Realizacja

Rozpoczęcie procesu budowy domu, weryfikacja przez architekta prowadzonych prac realizacyjnych pod kątem ich zgodności z projektem i jakości.

Etapy wykonania indywidualnego projektu domu

Jakiego projektu domu oczekujesz? Tworzymy indywidualne projekty domów oraz przebudowy istniejących budynków jednorodzinnych. Projektujemy nowoczesne budynki, które dostosowują się do współczesnych wymagań technicznych, dokładnie analizując rzeczywiste potrzeby naszych klientów. Na podstawie tej wiedzy projekt architektoniczny domu zostaje rozbudowany i uzupełniony o detale techniczne, których zwieńczeniem jest kompletny projekt domu. Proces projektowania domu od podstaw i projekt przebudowy domu można podzielić na różne etapy.

Indywidualne projekty domów - analizaAnaliza i oferta na prace projektowe

Proces rozpoczyna się od określenia wstępnej powierzchni brutto domu (powierzchni użytkowych i nieużytkowych takich jak garaże, piwnice, pomieszczenia techniczne itp.), przybliżonej lokalizacji budynku oraz zamierzonego stylu architektonicznego. Na tej podstawie proponujemy wycenę zawierającą kosztorys, przewidywany zakres prac oraz termin realizacji. Koszt projektu domu jednorodzinnego zależy głównie od jego powierzchni całkowitej i obliczany jest według cennika pracowni.

Indywidualne projekty domów, projekt rozbudowy domu
Indywidualne projekty domów - spotkanie z architektem

Indywidualne projekty domów - spotkanie z architektemSpotkanie z architektem

Po ustaleniu przez strony warunków współpracy następuje sformalizowanie umowy o wykonanie prac projektowych. Po tej fazie organizowane jest spotkaniem, które poprowadzi architekt Sebastian Rzymski, właściciel pracowni. Na spotkaniu ustalane są indywidualne potrzeby i wymagania inwestora, jego preferencje w zakresie stylu, funkcjonalności domu oraz kwestie rozwiązań materiałowych i technicznych.

Indywidualne projekty domów - wizja lokalna na działceWizja lokalna na działce

Integralnym elementem w procesie projektowania budynku jest wizja lokalna działki, którą wykonuje architekt. Pozwala to na lepsze poznanie terenu, na którym ma powstać dom i terenu otaczającego działkę, tła i klimatu wybranej lokalizacji, warunków nasłonecznienia itp. Oprócz perspektywy lokalnej przeanalizowano teren oraz dostępną dokumentację (np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jeśli takie istnieją).

Indywidualne projekty domów - koncepcja projektowa domu

Indywidualne projekty domów - koncepcja projektowa domuKoncepcja projektowa domu

Koncepcja architektoniczna jest najważniejszą fazą projektu i ma ogromny wpływ na jego ostateczny kształt. Aby rozpocząć ten etap, inwestor musi dostarczyć następujące dokumenty, takie jak: mapy do celów projektowych, wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego – MPZP, warunki zasilania itp.

Posiadanie kompletu w/w dokumentów – wymienione dokumenty, wytyczne i założenia ustalane są na spotkaniach inwestor-architekt, wizytacje terenowe opracowują koncepcje architektoniczne projektów domów jednorodzinnych. Zawiera plany budynków, przekroje charakterystyczne oraz komputerowe wizualizacje 3D przedstawiające architekturę budynku jednorodzinnego.

Na tym etapie projekt jest doprecyzowywany poprzez rozmowy, negocjacje, dopracowywanie szczegółów oraz ewentualne poprawki i zmiany, których efektem jest projekt domu satysfakcjonujący obie strony.

Opracowanie projektu budowlanego

Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu koncepcji architektonicznej kolejnym etapem projektu jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz planu zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych.

Po wykonaniu całości koncepcji następuje uszczegółowienie projektu pod względem konstrukcyjnym, rozwiązań technicznych i materiałowych, rozwiązań funkcjonalnych oraz wymaganych rozwiązań instalacyjnych, a mianowicie: (instalacja elektryczna – oświetlenie, zasilanie, wentylacja budynku, instalacja wod-kan, c.o., instalacje sanitarne, dodatkowa klimatyzacja itp.). Wszystkie te elementy projektu są zaplanowane i opisane w dokumentacji. Przygotowane w ten sposób projekty przekazywane są do właściwego organu budowlanego – urzędu miasta lub starostwa powiatowego.

Indywidualne projekty domów - opracowanie projektu budowlanego
Indywidualne projekty domów -projekt techniczny

Projekt techniczny

Uproszczone dokumenty, czyli projekty architektoniczne i opisy techniczne oraz plany zagospodarowania terenu wraz z wymaganymi załącznikami, można już składać w urzędzie w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Na tej podstawie można uzyskać pozwolenie na budowę. Należy jednak pamiętać, że do rozpoczęcia budowy wymagany jest również szczegółowy projekt techniczny, zawierający dokumentację budowlaną, projekt wszystkich planowanych instalacji oraz wszelkie dodatkowe uzupełnienia.

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Budowę domu można rozpocząć według Kodeksu Postępowania Administracyjnego, tuż po otrzymaniu pozwolenia na budowę w formie decyzji administracyjnej, która się uprawomocniła. Dysponując  pełnomocnictwem pracownia Mirage Studio zajmuje się relacjami z urzędami  na terenie całej Polski, uzyskujemy inne niezbędne dokumenty  w trakcie trwania postępowania. Poprzez to w szybki sposób wyjaśniamy ewentualne nieścisłości i wyjaśniamy rozwiązania formalne zawarte w dokumentacji projektowej.

Indywidualne projekty domów -uzyskanie pozwolenia na budowę
Indywidualne projekty domów -projekty wykonawcze i szczegółowe

Projekty wykonawcze i szczegółowe

Głównym celem wykonania projektu architektonicznego domu jest jego realizacja i budowa zgodnie z założeniami projektowymi. Dlatego bardzo istotne jest uzupełnienie projektu budowlanego o projekty szczegółowe i charakterystyczne detale. Uzupełnienie projektu domu jednorodzinnego o te elementy znacznie pomoże podczas realizacji poszczególnych faz budowy domu.  Konstrukcja budynku, detale i zestawienia materiałowe np. elementów więźby dachowej itp.. są niezwykle istotne.

Projekty dodatkowe, ogrodzenie, otoczenie, inne.

Dom jest nierozerwalnie zespolony z oczeniem zarówno tym najbliższym w obrębie granic działki oraz dalszym otoczeniem poza jej granicami. Zatem ważne jest odpowiednie zadbanie  także o tą przestrzeń, która jest kontynuacją architektury domu. Elementy małej architektury, ogrodzenie , forma ogrodu itp. to także elementy architektury, które tylko jako zestawione w całość tworzą wyważoną i dobrą kompozycję. Z tego powodu już na etapie projektu koncepcyjnego elementy te są uwzględnione i wstępne określone. Na życzenie klienta projekty te są doprecyzowywane w formie projektów dodatkowych, które bardzo pomagają podczas planowania kolejnych etapów budowy, która nie ogranicza się tylko do wybudowania samego budynku.

Pracownia projektowania wnętrz i architektury

Projekt aranżacji wnętrz domu

Budowa domu to nie tylko architektura z zewnątrz i układ pomieszczeń lecz także aranżacja wnętrz domu. Zaraz po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę domu wskazane jest uruchomienie prac na koncepcją wnętrz domu, który jest dużo bardziej szczegółowy od projektu budowlanego. Projekt wnętrz to to w pierwszej kolejności wizualizacji komputerowe pomieszczeń, na których widać materiały wykończeniowe, oprawy oświetleniowe oraz inne wyposażenie i przede wszystkim styl i klimat wnętrz. Poza wizualną stroną projektu wnętrz domu opracowywany jest także projekt techniczny wnętrz, który jest niezbędny do realizacji.

Projekt wnętrz domu w części technicznej zawiera komplet rysunków takich jak projekty posadzek, okładzin, planowanych zabudów meblowych, schodów, bardziej precyzyjny projekt instalacji elektrycznej, wod-kan itp. Na potrzebny projektu technicznego wnętrz tworzony jest na bazie układu funkcjonalnego domu bardziej szczegółowy plan funkcjonalny uzupełniony kompletnym wyposażeniem, opisem i wymiarami.

Nadzór autorski architekta

Znajomość indywidualnego projektu domu przez architekta w kontekście realizacji jest kluczowa, ponieważ nikt tak nie zna projektu jak osoba, która go stworzyła. W związku z tym podczas prac budowlanych na życzenie klienta architekt może uczestniczyć w nadzorze autorskim w trakcie realizacji. Wtedy do obowiązków architekta należy weryfikacja zgodności wykonywanych prac z projektem budowlanym oraz ich jakość wykonania.

Do funkcji nadzoru autorskiego projektanta zalicza się także stała kontrola nad ewentualnymi zmianami w trakcie budowy i monitorowanie czy zmiany takie są istotne lub mniej ważne względem założeń projektu domu. Zakres nadzoru autorskiego jest określany od razu na umowie na wykonanie projektu domu lub w formie dodatkowego aneksu. Usługa może opłacana w formie płatności za wizytę, za okres miesięczny lub wliczona ryczałtem z góry.

Indywidualne projekty domów - nadzór autorski architekta

Oferujemy niestandardowe indywidualne projekty domów w różnych stylach architektonicznych i zróżnicowanym standardzie wykończenia.

Projektujemy domy  jako spersonalizowaną przestrzeń prywatną ściśle dopasowaną do rzeczywistych potrzeb klienta.

Uczestniczymy także na życzenie klienta w procesie realizacyjnym zapewniając nadzór autorski architekta. 

Indywidualne projekty domów -wizualizacja nowoczesnego domu jednorodzinnego

Social Media - Mirage Studio Facebook

Dołącz do nas na Facebooku i śledź nasze najnowsze projekty.

Dołącz do nas

Google - Mirage Studio Google

Rozpocznij z nami nowy projekt i podziel się opinią w Google.

Napisz opinię

Kontakt- Mirage Studio Kontakt

Potrzebujesz wyceny projektu domu lub usługi pokrewnej

Napisz do nas

Baza wiedzy pracownia projektowa

Projektowanie wnętrz – Aranżacja wnętrz domów – Projekty wnętrz mieszkań – Indywidualne projekty domów jednorodzinnych  – Przebudowy i rozbudowy domów jednorodzinnych – Adaptacje projektów domów jednorodzinnych – Wizualizacje komputerowe 3d

alt

Częste pytania Projektowanie wnętrz wiedza / sty 2023

Ile kosztuje projekt wnętrz?

Wybierz odpowiedni typ domu

Wybierając projekt domu jednorodzinnego, musisz również zdecydować, w jakim stylu ma on pozostać. Dużą popularnością cieszą się między innymi domy tradycyjne – skromne, przytulne, o klasycznym wyglądzie, które idealnie wpisują się w wiejski krajobraz. Jednak coraz częściej wybierane są również projekty domów nowoczesnych, charakteryzujących się nieprzerwaną funkcjonalnością, nowatorskimi rozwiązaniami architektonicznymi i ciekawymi projektami. Od razu rzuca się w oczy prostota i minimalizm nowoczesnych bloków w domach jednorodzinnych, a nie przepych, który do niedawna był z nimi kojarzony.

Starannie wyselekcjonowane projekty mieszkaniowe to projekty, które muszą nie tylko dostosować się do stylu życia i możliwości ekonomicznych inwestora, ale także w pełni wykorzystać walory gruntu i sprostać wymaganiom warunków zabudowy. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę przy wyborze projektu domu, jest jego wielkość. Zbyt duży dom może być kosztowny w budowie i utrzymaniu, a zbyt mały dom może nie spełniać naszych oczekiwań co do przestrzeni. Aby podjąć trafną decyzję co do wielkości naszego przyszłego domu, zastanówmy się najpierw, ile osób docelowo będzie w nim mieszkać. Ważna jest również wielkość każdego pomieszczenia. Warto o tym szczególnie pamiętać, jeśli zdecydujemy się na projekt z poddaszem użytkowym – różnica między całkowitą powierzchnią zabudowy, a powierzchnią użytkową pomieszczenia na poddaszu może wynieść nawet 40%, w zależności od wysokości ścianki kolankowej .

Pomyśl o funkcjach, których będzie potrzebował Twój dom

To pytania, które warto sobie zadać kupując działkę. Dzięki niemu wybór (lub uruchomienie) odpowiedniego projektu domu będzie znacznie prostszy. Zmniejszy to również szanse na to, że wybrany projekt budowy domu będzie ciekawy, ale domy budowane według niego nie będą odpowiadały potrzebom inwestora i jego rodziny.

A propos: Jak wybrać projekt domu według swoich potrzeb, w analizie weź pod uwagę nie tylko obecne potrzeby członków rodziny, ale również przyszłe potrzeby, aby dom nie stał się dla nas za mały w ciągu kilku lata. Ważnym kryterium wyboru projektu istniejącego domu jest również jego wygląd, który musi w pełni odpowiadać preferencjom estetycznym właścicieli i stać się ich wymarzonym domem.

Zaprojektuj swój dom tak, aby spełniał Twoje potrzeby

Nasza pracownia architektoniczna oferuje Państwu możliwość zaprojektowania własnego projektu domu, dopasowując każdy szczegół do indywidualnych potrzeb i oczekiwań rodziny oraz spełniając wymagania możliwości działki. Na każdym etapie współpracy pierwszorzędny architekt gwarantuje profesjonalne doradztwo, analizuje dla Ciebie wady i zalety poszczególnych rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, pomaga wybrać najlepsze rozwiązanie i ułatwia wszelkie decyzje związane z Twoim nowym domem.

Domy można budować na wąskich działkach. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego projektu i dostosowanie go do wymiarów dostępnej powierzchni oraz własnych potrzeb. Wybór odpowiedniego projektu na wąską działkę wymaga uwzględnienia wymaganej odległości od granic działki. Zgodnie z przepisami dom powinien znajdować się na działce w odległości co najmniej 4 m od granicy w przypadku ścian z drzwiami i oknami oraz co najmniej 3 m w przypadku ścian bez drzwi i okien. Budynki mogą być usytuowane bliżej granic działek, nawet do 1,5 m, jeśli pozwalają na to miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W naszej ofercie znajdziesz najlepsze projekty budowy domu na wąską działkę – domy parterowe, domy z poddaszem użytkowym, domy parterowe. Przygotowaliśmy dziesiątki wariantów projektowych dla działek o szerokości do 16 metrów. Aby wybrać odpowiedni plan, po prostu wpisz do naszej wyszukiwarki wielkość działki, którą posiadasz lub którą chcesz kupić.

Zapewniamy  indywidualne projekty domów, projekty przebudowy, rozbudowy domów. Tworzymy projekty domów o mniejszej i większej kubaturze w różnej stylistyce. Poznaj nas, nasz proces kreatywny i projektowy. Zadzwoń 501 440 845, wyślij brief, napisz do nas maila na miragestudio@miragestudio.eu, aby otrzymać ofertę odnośnie Twojego projektu domu lub wykorzystaj formularz kontaktowy

    Wybierz temat: