Oferta projekty domów na miarę twoich potrzeb

Współczesne projekty domów mogą być bardzo precyzyjnie dopasowane do wymagań stawianych przez klientów.  Indywidualne projekty domów to usługa zyskująca coraz większą popularność z powodu wyjątkowych spersonalizowanych cech projektu takich jak specyficzny układ funkcjonalny, oryginalna architektura  budynku czy rozwiązania konstrukcyjno- budowlane. Oprócz nowych projektów domów zapewniamy projekty rozbudowy domu obiektów istniejących znacznie podnosząc walory użytkowe obiektu.

Tworzymy projekty domów bliźniaczych, projekty domów z poddaszem do adaptacji, projekty budynków parterowych z poddaszem, projekty lokali mieszkaniowych energooszczędnych, projekty domów z dachem dwuspadowym,  projekty budynków wielorodzinnych, projekty domów tradycyjnych, projekty domów nowoczesnych, domy do 100 metrów kwadratowych, dom o powierzchni ponad 250 m².

W dzisiejszym szybkim świecie czas stał się jednym z naszych największych luksusów. U podstaw naszej filozofii leży oddanie naszym klientom czasu, aby mieli więcej czasu dla siebie. Dlatego zależy nam na maksymalnym odciążeniu klienta przy procesie projektowania oraz budowy domu.

Indywidualny projekt domu

Zaplanujemy każdy najdrobniejszy detal i spersonalizujemy projekt  domu tworząc wyrafinowaną architekturę nasyconą blaskiem, harmonią i pięknem, która będzie prywatną stworzoną na miarę przestrzenią do zamieszkania. 

Zapewniamy  usługę projektowania indywidualnych domów oraz projekty przebudowy istniejących domów jednorodzinnych ściśle dopasowaną do indywidualnego rytmu i stylu życia klienta, zapewniając wysoką jakość usług projektowych. 

Projekty rozbudowy domu

Spełniamy marzenia naszych klientów o nowoczesnej architekturze domów inspirując się życiem, indywidualnymi doświadczeniami pozwalając dać się ponieść wyobraźni.

Punktem startowym w procesie projektowania domu jest rozmowa. Wspólnie ustalamy potrzeby, cele i funkcje jakie ma spełniać  dom. Kolejnymi etapami procesu projektowego są:  wizja lokalna na działce, koncepcja architektoniczna domu, opracowanie projektu budowlanego, projekt techniczny, uzyskanie pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze i szczegółowe.

Stworzenie  ciekawego projektu domu to jednak za mało, ponieważ trzeba jeszcze go zrealizować. Budowę prowadzi kierownik bazowy, który jest w bezpośrednim kontakcie z architektem. Doskonałym uzupełnieniem tego etapu jest skorzystanie z opcji wykonania projektu architektoniczno – budowlanego z nadzorem autorskim.

Analiza

Wnikliwa analiza i omówienie z klientem potrzeb dotyczących planowanej inwestycji. Analiza działki i miejscowego planu zagospodarowania.

Koncepcja

Prace koncepcyjne nad projektem domu. Ustalenie głównych zamierzeń architektonicznych i funkcjonalnych.

Projekt

Dokumentacja architektoniczno- budowlana do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac budowlanych.

Realizacja

Rozpoczęcie procesu budowy domu, weryfikacja przez architekta prowadzonych prac realizacyjnych pod kątem ich zgodności z projektem i jakości.

Etapy wykonania projektu domu

Jakiego projektu domu oczekujesz? Tworzymy indywidualne projekty domów oraz przebudowy istniejących budynków jednorodzinnych. Projektujemy nowoczesną architekturę dostosowaną do współczesnych wymagań technicznych wnikliwe analizując rzeczywiste potrzeby klientów. Bazując na tej wiedzy architektoniczny projekt domu jest rozbudowywany i zapełniany detalami technicznymi, które finalne tworzą kompletny projekt domu. Proces zaprojektowania domu od podstaw oraz projekt przebudowy domu można podzielić na poszczególne etapy.

Analiza i oferta na prace projektowe

Proces rozpoczynamy od ustalenia wstępnej całkowitej powierzchni domu ( powierzchni użytkowej i pow. nieużytkowej jak garaże, piwnice, pom. techniczne itp. ), przybliżonej lokalizacji budynku oraz oczekiwanego styl architektury. Na tej podstawie przedstawiamy ofertę z kosztorysem i zakresem przewidywanych prac i termin realizacji projektu. Koszt wykonania projektu indywidualnego projektu domu zależy głównie od jego łącznej powierzchni i jest obliczany na podstawie cennika pracowni.

Indywidualne projekty domów, projekt rozbudowy domu
Indywidualne projekty domów - spotkanie z architektem

Spotkanie z architektem

Po ustaleniu warunków współpracy przez dwie strony formalizowana jest umowa na wykonanie prac projektowych. Po tym etapie organizowane jest spotkanie  i rozmowa pomiędzy architektem a inwestorem. Spotkanie prowadzi właściciel pracowni  architekt Sebastian Rzymski. Na spotkaniu ustalane są indywidualne potrzeby i wymagania inwestorów,  ich preferencje względem stylu, aspektów funkcjonalnych domu oraz kwestii rozwiązań materiałowych i technologicznych.

Wizja lokalna na działce

Nieodzownym elementem procesu projektowania architektonicznego jest wizja lokalna architekta na działce. Umożliwia to lepsze poznanie terenu, na którym ma zastać wybudowany dom oraz obszaru wokół działki, kontekstu i klimatu wybranej lokalizacji, uwarunkowań naświetlenia słonecznego itp. Poza wizją lokalną analizowany jest także teren i dostępne dokumenty(np. plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego jeśli taki jest opracowany).

Indywidualne projekty domów - koncepcja projektowa domu

Koncepcja projektowa domu

Koncepcja architektoniczna to najważniejszy etap projektu, który ma zasadniczy wpływ na jego ostateczną formę. Aby rozpocząć ten etap wymagane są od inwestora dokumenty takie jak:  mapa do celów projektowych, wypis z planu zagospodarowania –  miejscowego planu (MPZP), warunki zasilania itp.

Dysponując kompletem wyżej wymienionych dokumentów oraz  wytycznymi i założeniami ustalonymi na spotkaniu inwestor-architekt, wizji lokalnej na działce powstaje koncepcja architektoniczna indywidualnego projektu domu. W skład jej wchodzą rzuty poziomie budynku, charakterystyczne przekroje oraz wizualizacje komputerowe 3d prezentujące architekturę budynku jednorodzinnego. Na tym etapie projekt jest doprecyzowywany poprzez rozmowy, konsultacje, uszczegółowienia, oraz ewentualne poprawki i zmiany, tak by finalnie stworzyć projekt domu zadowalający dwie strony.

Opracowanie projektu budowlanego

Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu koncepcji architektonicznej następuje kolejny etap projektu czyli projekt  architektoniczno – budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych.

Po zamknięciu koncepcji jako całości dzieła następuje uszczegóławianie projektu pod kątem rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych i materiałowych, funkcjonalnych oraz rozwiązań wymaganych instalacji tj.: (instalacji elektrycznych  – oświetlenie, zasilanie, wentylacji budynku, instalacji wod-kan, instalaccji c.o. , instalacji sanitarnych , dodatkowych jak klimatyzacja itp).

Wszystkie te elementy projektu są zaplanowane i opisane w dokumentacji.  Tak opracowany projekt składany jest do właściwej jednostki administracji architektonicznej – Urzędu Miasta lub Starostwa.

Indywidualne projekty domów - opracowanie projektu budowlanego
Indywidualne projekty domów -projekt techniczny

Projekt techniczny

Do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę obecnie można składać dokumentację uproszczoną tzn. projekt budowlany i opisy techniczne plus plan zagospodarowania terenu z wymaganymi załącznikami.

Na tej podstawie można otrzymać pozwolenie na budowę. Należy jednak pamiętać, że do rozpoczęcia budowy niezbędny jest też szczegółowy projekt techniczny zawierający dokumentację konstrukcyjną, projekty wszystkich zaplanowanych instalacji plus ewentualne dodatkowe uzupełniania.

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Budowę domu można rozpocząć według Kodeksu Postępowania Administracyjnego, tuż po otrzymaniu pozwolenia na budowę w formie decyzji administracyjnej, która się uprawomocniła.

Dysponując  pełnomocnictwem pracownia Mirage Studio zajmuje się relacjami z urzędami  na terenie całej Polski, uzyskujemy inne niezbędne dokumenty  w trakcie trwania postępowania. Poprzez to w szybki sposób wyjaśniamy ewentualne nieścisłości i wyjaśniamy rozwiązania formalne zawarte w dokumentacji projektowej.

Indywidualne projekty domów -uzyskanie pozwolenia na budowę
Indywidualne projekty domów -projekty wykonawcze i szczegółowe

Projekty wykonawcze i szczegółowe

Głównym celem wykonania projektu architektonicznego domu jest jego realizacja i budowa zgodnie z założeniami projektowymi. Dlatego bardzo istotne jest uzupełnienie projektu budowlanego o projekty szczegółowe i charakterystyczne detale.

Uzupełnienie projektu domu jednorodzinnego o te elementy znacznie pomoże podczas realizacji poszczególnych faz budowy domu.  Konstrukcja budynku, detale i zestawienia materiałowe np. elementów więźby dachowej itp.. są niezwykle istotne.

Projekty dodatkowe, ogrodzenie, otoczenie, inne.

Dom jest nierozerwalnie zespolony z oczeniem zarówno tym najbliższym w obrębie granic działki oraz dalszym otoczeniem poza jej granicami. Zatem ważne jest odpowiednie zadbanie  także o tą przestrzeń, która jest kontynuacją architektury domu.

Elementy małej architektury, ogrodzenie , forma ogrodu itp. to także elementy architektury, które tylko jako zestawione w całość tworzą wyważoną i dobrą kompozycję. Z tego powodu już na etapie projektu koncepcyjnego elementy te są uwzględnione i wstępne określone.

Na życzenie klienta projekty te są doprecyzowywane w formie projektów dodatkowych, które bardzo pomagają podczas planowania kolejnych etapów budowy, która nie ogranicza się tylko do wybudowania samego budynku.

Pracownia projektowania wnętrz i architektury

Projekt aranżacji wnętrz domu

Budowa domu to nie tylko architektura z zewnątrz i układ pomieszczeń lecz także aranżacja wnętrz domu. Zaraz po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę domu wskazane jest uruchomienie prac na koncepcją wnętrz domu, który jest dużo bardziej szczegółowy od projektu budowlanego.

Projekt wnętrz to to w pierwszej kolejności wizualizacji komputerowe pomieszczeń, na których widać materiały wykończeniowe, oprawy oświetleniowe oraz inne wyposażenie i przede wszystkim styl i klimat wnętrz. Poza wizualną stroną projektu wnętrz domu opracowywany jest także projekt techniczny wnętrz, który jest niezbędny do realizacji. Projekt wnętrz domu w części technicznej zawiera komplet rysunków takich jak projekty posadzek, okładzin, planowanych zabudów meblowych, schodów, bardziej precyzyjny projekt instalacji elektrycznej, wod-kan itp.

Na potrzebny projektu technicznego wnętrz tworzony jest na bazie układu funkcjonalnego domu bardziej szczegółowy plan funkcjonalny uzupełniony kompletnym wyposażeniem, opisem i wymiarami.

Nadzór autorski architekta

Znajomość indywidualnego projektu domu przez architekta w kontekście realizacji jest kluczowa, ponieważ nikt tak nie zna projektu jak osoba, która go stworzyła. W związku z tym podczas prac budowlanych na życzenie klienta architekt może uczestniczyć w nadzorze autorskim w trakcie realizacji. Wtedy do obowiązków architekta należy weryfikacja zgodności wykonywanych prac z projektem budowlanym oraz ich jakość wykonania.

Do funkcji nadzoru autorskiego projektanta zalicza się także stała kontrola nad ewentualnymi zmianami w trakcie budowy i monitorowanie czy zmiany takie są istotne lub mniej ważne względem założeń projektu domu. Zakres nadzoru autorskiego jest określany od razu na umowie na wykonanie projektu domu lub w formie dodatkowego aneksu. Usługa może opłacana w formie płatności za wizytę, za okres miesięczny lub wliczona ryczałtem z góry.

Indywidualne projekty domów - nadzór autorski architekta

Oferujemy niestandardowe projekty architektoniczne domów w różnych stylach architektonicznych i zróżnicowanym standardzie wykończenia.

Projektujemy domy  jako spersonalizowaną przestrzeń prywatną ściśle dopasowaną do rzeczywistych potrzeb klienta.

Uczestniczymy także na życzenie klienta w procesie realizacyjnym zapewniając nadzór autorski architekta. 

Indywidualne projekty domów -wizualizacja nowoczesnego domu jednorodzinnego

Facebook

Dołącz do nas na Facebooku i śledź nasze najnowsze projekty.

Dołącz do nas

Google

Rozpocznij z nami nowy projekt i podziel się opinią w Google.

Napisz opinię

Kontakt

Potrzebujesz wyceny projektu domu lub usługi pokrewnej

Napisz do nas

Baza wiedzy pracownia projektowa

Projektowanie wnętrz – Aranżacja wnętrz domów – Projekty wnętrz mieszkań – Indywidualne projekty domów jednorodzinnych  – Przebudowy i rozbudowy domów jednorodzinnych – Adaptacje projektów domów jednorodzinnych – geleria nowoczesne domy

alt

Częste pytania Projektowanie wnętrz wiedza / sty 2023

Ile kosztuje projekt wnętrz?

Zapewniamy usługi indywidualnych projektów domów, projekty przebudowy, rozbudowy domów. Tworzymy projekty domów o mniejszej i większej kubaturze w różnej stylistyce. Poznaj nas, nasz proces kreatywny i projektowy. Zadzwoń 501 440 845, wyślij brief, napisz do nas maila na miragestudio@miragestudio.eu, aby otrzymać ofertę odnośnie Twojego projektu domu lub wykorzystaj formularz kontaktowy

    Wybierz temat: