PROJEKT WNĘTRZA SALONU DRZWI I OKIEN

Założeniem projektu było stworzenie przestrzeni nowoczesnej, kojarzącej się z wysoko rozwiniętą technologią w sektorze budowlanym.  W projekcie zastosowane zostały m.in. multimedialne ekrany lcd, na których wyświetlane mogą być prezentacje i filmy instruktażowe sprzedawanych produktów. System reklamy kontekstowej jest podłączony do Internetu, co umożliwia edycję treści multimedialnych na odległość.

Rezultatem wyżej wymienionych prac wstępnych jest projekt aranżacji wnętrza w stylu nowoczesnym z silnym akcentami stylu hi-tech, w którym wyeksponowane są nowoczesnej technologie. Rezultat prac nad  projektem aranżacji wnętrz salonu sprzedaży drzwi i okien.  Pierwszym etapem była szczegółowa analiza potrzeb inwestorów oraz analiza elementów wnętrza, które mogą być wykorzystane do nowej koncepcji wnętrza.

Inwestorom zależało na maksymalnym uporządkowaniu i wykorzystaniu przestrzeni salonu, która byłaby jednocześnie bardziej komfortowa dla klientów. Inwestorzy położyli również nacisk  na to, aby architekt znalazł indywidualny charakter stylistyki wnętrza, który harmonizowałby ze specyfiką tej przestrzeni.

PROJEKT WNĘTRZA SALONU DRZWI I OKIEN PROJEKT WNĘTRZA SALONU DRZWI I OKIEN PROJEKT WNĘTRZA SALONU DRZWI I OKIEN PROJEKT WNĘTRZA SALONU DRZWI I OKIEN PROJEKT WNĘTRZA SALONU DRZWI I OKIEN